Markedet får stadig nye løsninger, og i det siste har det blitt mer utbredt med et alternativ til de vakuumimpregnerte trevinduene – nemlig vinduer i plast (PVC). Disse løsningene sies å være vedlikeholdsfrie.

Trevindu

Trevindu

 

Det er imidlertid en rekke ting man må ta hensyn til som ikke hadde vært noe problem med det tradisjonelle alternativet i tre. Blant annet kan det være vanskelig med fargeskrifte, overflaten formattes over årene og kan få sprekker, og miljøbelastningen er betydelig større.

Det er diskutabelt om PVC-alternativet faktisk er så vedlikeholdsfrie som påstått. Årlig smøring med spesialmiddel anbefales. «[…] PVC-vinduene er ikke vedlikeholdsfrie. De er bare umulige å vedlikeholde», sier Tore Gran i Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL).

Det er også verdt å nevne at høykvalitetsvinduer med dobbelt glass ikke er dyrere enn tilsvarende vinduer i PVC. Gilje har laget en sammenligning av de to alternativene, mens NorDan har laget en oversikt over andre aspekter ved PVC-vinduer.

Kort sagt: Bruk tre!