Vinduer slipper ikke bare inn dagslys, skaper muligheter for utsyn og beskytter mot vær og vind. I tillegg til å være noe å se gjennom, er også vinduer noe å se .

vinduer-viktige

Lys og utsyn

Godt dagslys i boligen har stor betydning for vår helse og trivsel. Mengden av og variasjonen i lyset som treffer øynene våre påvirker vårt biologiske system og er med på å holde vår døgnrytme stabil.  Rikelig dagslys gjør oss i bedre humør og gir oss mer energi.

Dagslyset i boligen er en viktig del av boligens inneklima og skal tilpasses den enkelte beboers behov, alder og arbeidsoppgaver.

Velux har en glimrende og kort artikkel om dagslys i boligen her.

Beskyttelse mot vær og vind

Ny teknologi gjør vinduer stadig mer resistente mot varmeveksling, og den største tillatte U-verdien for vinduer i dag er cirka en tredjedel av det den var for femti år siden. Dagens vinduer kan dessuten beskytte mot mer enn det de kunne før – man kan få brannglass, støydempende glass og sikkerhetsglass (les mer på www.vindu.no/glass).

NorDan har gitt Preikestolen Fjellstue bedre utsikt, samtidig som de besøkende er vernet mot fjellværet.

NorDan har gitt Preikestolen Fjellstue bedre utsikt, samtidig som de besøkende er vernet mot fjellværet.

 

Estetikk

Det sies at vinduer er husets øyne. Mange ganger hviler hele husets estetiske særpreg på nettopp vinduene. Med dagens teknologi og nye metoder, kan man arrangere strukturen til nybygg slik at glass og vinduer er det sentrale ved utseendet. Italienerne Carlo Santambrogio og Ennio Arosio illustrerer dette veldig godt ved å lage hus som nesten utelukkende består av glass. Et av disse er avbildet under.

pic8