U-verdien er et mål på hvor god kapasitet et materiale har til å holde på varme. Mer teknisk er det den mengden varme som føres gjennom en kvadratmeter av materialet per tidsenhet, og den måles i W/(m^2*K) , watt per kvadratmeter-Kelvin. Jo lavere U-verdi et vindu har, jo mindre varme slipper det ut. Norske byggeforskrifter sier at den maksimale U-verdien et vindu skal ha er 1,2 (0,8 for passivhus).

U-verdien til vanlig glass er overraskende nok relativt høy.  Løsningen er at det legges ett eller flere lag med gjennomsiktig gass mellom glasslagene, for gasser har generelt mye lavere U-verdi enn faste stoffer. Man kan bruke vanlig luft, men gasser som argon og krypton gir enda lavere U-verdi.

Et tverrsnitt av Rørosvinduet viser hvor mye av vinduet som faktisk ikke er glass.

pic4