om-vinduerVinduer kan være alt fra subtile utsynsposter til vakre designdetaljer. Historisk har de gått fra å være primitive hull i veggen, via å være dekket av dyrehorn og papir, for senere å være av nesten ugjennomsiktig blåst glass, for etter hvert å få sprosser og hengsler, og til slutt til å bli laget av flere lag glass med funksjoner for brannsikkerhet, selvrensbarhet, avansert hengsling og mye mer tenkelig og utenkelig. Vinduer gir deg lys og kontakt med naturen innendørs. Vinduer er rett og slett uunnværlige.

Visste du at …

… man på 1200-tallet brukte ordet «vindu» som referanse til et udekket hull i taket?

… for at et vindu som bare består av glass skal overholde byggeforskriftene, så må det være over 80 cm tykt?

… det faktisk er et ord for å kaste noen ut av et vindu? Ordet er «defenestrasjon», og sju bystyremedlemmer ble defenestrert i Praha i 1491. Videre kalles det «selv-defenestrasjon» om man kaster seg selv ut av vinduet.

… at man brukte dyreskinn for å dekke til de tidligste vinduene? Før man brukte dyreskinn var vinduer bare hull i veggene.

… at kinesere brukte tynt papir i stedet for glass i vinduene før glass ble oppfunnet? Dette var til tross for at de ofte ble revet i stykker.

… at engelskmenn brukte utflatede dyrehorn i vinduene før glassalternativet ble vanlig? Glass ble ikke vanlig i England før 1600-tallet.

… at romerne var de første som begynte å bruke glassvinduer? Støpt glass dukket først opp i Alexandria rundt år 100.

… at hekser visstnok ikke skal kunne fly gjennom skjeve vinduer? Av denne grunnen kalles vinduene som står i 45 grader for «heksevinduer» («witch windows» på engelsk).

… i 1696 innførte kong William III «vindusskatt» i stedet for inntektsskatt? Det var en eiendomsskatt basert på antall vinduer i et hus.

… et «karnapp» er et lite rom med vinduer som stikker ut av selve bygningen?